Archiv Novinek

Tento je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rekonstrukce nevyužívané, zanedbané a technicky nevhodné nemovitosti, která je registrovaná v Národní databázi brownfieldů jako Brownfield. Objekt bude možné pro činnost žadatele využít pouze za podmínky realizace celkové revitalizace/rekonstrukce.
Cílem projektu je díky zavedení nevýrobní digitální technologie – pořízení automatického skladovacího systému hutního materiálu včetně nových modulů IS pro řízení skladového hospodářství, pomoct zlepšit změnu procesu řízení zásob, a s tím spojené plánování a dělení.
Cílem projektu je realizace takových technologických opatření, která povedou ke zvýšení digitalizace společnosti, čímž dojde k posílení jejího růstu a zvýšení konkurenceschopnosti. Proto dojde k pořízení komplexního centra povrchových úprav, vozokomorové peci, průmyslových tabletů atd.
Cílem projektu je realizace poradenských služeb v oblasti IT poradenství, digitalizace, firemních procesů, automatizace a robotizace, a to za účelem realizace definovaných nápravných opatření či doporučení.
Vážení obchodní přátelé, děkujeme za dosavadní spolupráci v tomto roce, přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky a úspěšný nový rok 2021.
Cílem projektu je rozvoj vývojového centra pro hlavní činnost firmy, tedy zámečnickou činnost spočívající zejména v obrábění, svařování kovů...
Cílem projektu je vybavit školící středisko společnosti zejména pro adaptaci a zácvik nových zaměstnanců po praktické stránce. Dále pak...
Cílem projektu je rozvoj a zvyšování úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí u zaměstnanců ZAKO Turčín. Č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012370
Firma ZAKO Turčín spolupracuje s několika odbornými školami v rámci Zlínského kraje. Studenti z těchto škol k nám pravidelně dochází v rámci své odborné...
Ať už velká či malá firma, v každé se občas může objevit problém, se kterým si vedení neví rady. Anebo by rádo podnik posunulo vpřed, ale nevidí cestu. Pomoct může program Platinn...
Dne 15.6.2019 proběhl na hřišti v Březnici fotbalový turnaj, který byl také spojen s dětským dnem. Účastnilo se spousta našich zaměstnanců, tímto vám děkujeme a těšíme se na další akce!
Naše firma je stále v rozvoji. Důkazem toho je nákup nového moderního 3D měřícího přístroje. Kvalita výrobků, které dodáváme svým zákazníkům je pro nás hlavní...
Cílem projektu je vybudování kapacit vlastního výzkumu a vývoje pro realizaci vývojových a inovačních aktivit, které mají přímou vazbu na tržní uplatnění v produkci naší společnosti...
Rok 2016 je pro naši firmu velmi významným. Jste s námi již celých 20 let. Jsme velice potěšeni a samozřejmě Vám naši spolupracovníci, klienti i zaměstnanci za vše velmi děkujeme!
Naše firma ZAKO Turčín pořídila nový, sedmi osý a plně robotizovaný CNC svařovací robot, IGM 477-S a to s veškerou svařovací technikou. Díky němu se naše technologie posunují dále...

Klíčové cíle

  • Servis zákazníkům
  • Maximální kvalita
  • Dodání včas

Vyvíjíme velké úsilí zaměřené na splnění veškerých požadavků zákazníků – rozsah, objem, kvalita a termín dodání.

Máme kvalifikovaný a zkušený výrobní tým, dokážeme vyhotovit metrologické reporty na míru.

Výrobní kapacita 15.000 normohodin měsíčně.

promo video

 

Kontaktní formulář

*
*
*
*
Captcha