Vývojové centrum ZAKO

Datum: 26.04.2018

Název projektu: Vývojové centrum ZAKO

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0./0.0/17_093/0012308

Cílem projektu je vybudování kapacit vlastního výzkumu a vývoje pro realizaci vývojových a inovačních aktivit, které mají přímou vazbu na tržní uplatnění v produkci naší společnosti. Společnost bude realizovat vývoj především v oblasti obrábění. Abychom čelili zvyšující se konkurenci v našem oboru, je nutné kontinuálně vyvíjet nové progresivnější technologie, které budou naši konkurenceschopnost nejen udržovat, ale i posilovat (např. trochoidní frézování).
 

V rámci pořízení strojního a měřícího vybavení do projektu „Vývojové centrum ZAKO“, nabízíme všem potenciálním zájemcům využití těchto zařízení k vlastním zkouškám. Zkoušky probíhají za standardních podmínek na základě poptávky a odsouhlasené objednávky s termínem a počtem požadovaných NH na daném zařízení.
 


Soupis pořízeného zařízení v rámci projektu:
- Mostový jeřáb
- Obráběcí centrum MCFV 2080 včetně nástrojů
- Portálový třísouřadnicový měřící stroj
- Obráběcí centrum MCG 1000 5XT
- Edgecam síťová licence
- Server 2U
- SW Oracle
- SW - nástavba ITP
- Ložové obráběcí centrum RT-3000
- Pásová pila Workline
- Magic Wave 230i EF

Bližší informace: , +420/ 777 740 021

`

Klíčové cíle

  • Servis zákazníkům
  • Maximální kvalita
  • Dodání včas

Vyvíjíme velké úsilí zaměřené na splnění veškerých požadavků zákazníků – rozsah, objem, kvalita a termín dodání.

Máme kvalifikovaný a zkušený výrobní tým, dokážeme vyhotovit metrologické reporty na míru.

Výrobní kapacita 15.000 normohodin měsíčně.

promo video

 

Kontaktní formulář

*
*
*
*
Captcha